Slik investerer du i gull

Selv om prisen på gull, som med alle andre varer, varierer over tid, regner de aller fleste eksperter og investorer dette metallet som en relativt trygg investering. Gull er en av verdens eldste investeringsformer, og har siden den første gullåren ble oppdaget blitt regnet som et verdifullt metall.

Per i dag er det også vanlig å investere i gull, selv om det finnes andre, potensielt mer lukrative, investeringsobjekter. Likevel velger mange å nettopp investere i gull, da dette edle metallet har færre fallgruver og lavere risiko enn å investere i nye dotcom-selskap fra Silicon Valley.

Fordeler ved å investere i gull

En god grunn til å investere i gull er å sikre seg selv mot inflasjon og større tap i verdipapirer. Det er ikke nødvendigvis slik at gull ikke kan ha store og uforutsigbare prissvingninger, men vi vet at prisen på gull historisk sett stiger når alle andre priser også gjør det. Mens høy inflasjon ofte betyr krise og kursras på børsen, er gull en redning for å sikre seg, slik at en ikke taper alt.

Her er noen andre fordeler ved å investere i gull:

  • Det eksisterer en lang tradisjon for å bruke gull (og av og til sølv) som verdigrunnlag for banker. Dette edle metallet er like ettertraktet i dag som for tusen år siden, og er et av de vanligste metallene en bruker til å lage smykker og andre pyntegjenstander. Derfor er det ingen grunn til å tro at gull blir mindre populært i løpet av de neste 100 årene, og det medfører en viss sikkerhet som et investeringsobjekt.
  • Gull er et svært holdbart metall. Det ruster ikke om det skulle komme i kontakt med vann, og produkter som gullmynter eller barrer holder seg svært lenge. For eksempel kan en fremdeles se påtrykket på tusen år gamle mynter.
  • Gull er sjeldnere enn en vil tro, og det gjør at det holder seg ettertraktet. Det høres kanskje utrolig ut, men om en samler smelter den totale mengden gull som vi til dags dato har utvinnet, vil det knapt fylle to olympiske svømmebasseng. Halvparten av dette er formet i smykker, 10% brukes i industriell sammenheng (f.eks. koblinger i datamaskiner) og 40% er investeringsobjekter (som gullbarrer og mynter). Gull er altså et både anvendbart og eksklusivt metall!

Slik investerer du i gull

Det er totalt fire måter å investere i gull på, her er en kort oppsummering:

  1. Direkte investering. En kan investere direkte i gull ved å kjøpe produkter som gullbarrer eller gullmynter. Den største fordelen med å eie gull i konkret form er nettopp at du har en fysisk beholdning av investeringen din. Mange vil også føle en viss eierglede ved å vite at de har konkrete gullbarrer i banken. Dessuten fungerer gullmynter også som samlerobjekter, som kan gi mye glede til dedikerte samlere. På den andre siden er det også noen ulemper som forekommer ved denne formen for investering. Gullbarrer er lette å stjele, så du må sørge for å lagre dem på et sikkert sted, noe som medfører ekstra kostnader. Det forekommer også visse transaksjonskostnader ved å kjøpe eller selge gull i fysisk form, og denne formen for gull-investering er generelt sett vanskeligere å omsette enn andre former. 
  2. Gjennom verdipapirer. Denne formen for investering i gull gjør man ved å kjøpe aksjer i børsnoterte fond som selv investerer i gullderivater. Den store fordelen med denne formen for investering er at du ikke behøver å bruke tid eller penger på oppbevaring. Det er også enklere å handle i aksjer enn i gullbarrer, og det går an å spre investeringene dine over flere fond. En mulig ulempe ved å investere gjennom verdipapirer er at fondet selv ikke nødvendigvis kan følge den beste strategien. Det kan for eksempel selv benytte flere ulike typer strategier, slik at fondets avkastning avviker fra selve gullprisen. 
  3. Indirekte investering. Du kan indirekte investere i gull ved å investere i gruveselskaper og lignende bedrifter. Denne typen investering er enklere enn å gå gjennom et fond. Dessuten kan du satse på flere typer metaller samtidig, da gruvene sannsynligvis også utvinner både kobber og sølv. Ulempen ved indirekte investering i gull er at det ikke finnes noen direkte relasjon mellom gruveselskapet og prisen på gull. Dessuten finnes det en rekke selskapsspesifikke risikofaktorer som kan inntreffe (f.eks. lavere forekomst av gull enn først anslått).
Privacy Policy