Gullets verdi gjennom historien

Gull har blitt verdsatt som et sjeldent, edelt og vakkert metall helt siden bronsealderens mennesker oppdaget grunnstoffet for ca 7 000 år siden. Dette edle stoffet var et av de første metallene som noensinne ble bearbeidet av mennesker. Gull var vakkert, enkelt å forme og svært holdbart, og ble derfor raskt brukt til å lage smykker og andre personlige pyntegjenstander for samfunnets toppsjikt.

I mange kulturer ble gull ansett som et stoff med magiske egenskaper, og derfor ble det også gjort til et religiøst symbol. Gull har fascinert mennesker gjennom tusener av år, og fortsetter å fascinere selv i dagens moderne samfunn. Gullets verdi har likevel variert opp gjennom historien, og byr på en fascinerende fortelling som strekker seg helt fra de gamle egypterne og frem til deg og meg.

Gullets verdihistorie

Helt siden bronsealderens mennesker først oppdaget det gulaktige, skinnende metallet vi i dag kaller for gull, har vi bare villet hatt mer og mer av denne edle varen. Historikerne strides om det var egypterne eller sumererne som oppdaget dette grunnstoffet først, en gang for omtrent 7 000 år siden, men de aller fleste enes om at gullet raskt ble ansett som et stoff av høy verdi.  

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor gullet raskt oppnådde en status som et eksklusivt materiale og ble ansett som en dyrebar vare. Metallet var nemlig enklere å bearbeide til ulike former og smykker enn bronse. Dessuten var det å finne i ren form i naturen og viste seg å være mer holdbart enn noe annet materiale man kjente til på dette tidspunktet.

Det gikk ikke lang tid før gull ble ansett som et magisk metall og vedtatt som et religiøst stoff av mange av oldtidens kulturer. Gull ble formet til objekter som fikk sin egen økonomiske verdi, og eierskapet av disse objektene var med på å uttrykke status og verdi til både enkeltindivider og hele nasjoner. Datidens kunstnere fikk utfolde seg med dette nye metallet, og skapte vakre smykkeformer som kunne bekle samfunnets toppsjikt. Smykker av gull ble dermed raskt et statussymbol som gjorde at mennesker fra de øvre samfunnsklassene ble lett gjenkjennelige.

Gullet har også hatt en verdi som kulturelt symbol, og de gamle egypterne benyttet seg raskt av det nyoppdagede metallet til å utforme kulturgjenstander som ofte fikk bli med faraoene til sitt neste liv. Det eldste gullsmykket vi vet om er funnet i gravkammeret til Farao Zer av Abydos og er rundt 5000 år gammelt. På grunn av dette og lignende funn vet vi også at verdien til gull var anslått som halvannen ganger så høyt enn sølv.

Knappe tusen år senere, rundt 2000 f.Kr., var gullet anslått som seks ganger mer verdt enn sølv, men ikke like mye verdt som jern, som naturlig nok hadde et bredere bruksområde enn det edle gullmetallet. Gullet ser ut til å ha ankommet Norge relativt sent, og det eldste daterte gullfunnet vi kjenner til er en bronsespenne med gullfolie funnet i en gravrøys i nærheten av Larkollen. Spennen er datert til et sted mellom 900-700 f.Kr., og var muligens et offer til de norrøne gudene.

Gull som betalingsmiddel

Gull har siden bronsealderen blitt brukt som et gyldig betalingsmiddel over hele verden. Konkrete verdiobjeter, som gullmynter, er nemlig et mye mer effektivt system enn byttehandel. Pregede gullmynter av en gitt verdi gjorde at prisen på alt fra ulike matvarer, jernvarer og tjenester ble standardisert. Myntene fikk også en symbolsk verdi da statsoverhodene trykket sine egne symboler (og ansikter) på hver mynt.

De eldste myntene vi kjenner til som inneholdt gull og ble skapt i Anatolia (Tyrkia) rundt 600 f.Kr. Europas stormakter, som tidligere hadde foretrukket gullmynter, begynte å foretrekke gull som myntform så sent som på 1300- og 1400-tallet. På dette tidspunktet ble myntens verdi avgjort av vekten på mynten; en egenverdi. Senere og frem til i dag ble myntene preget av rent gull eller sølv, og har en metallverdi som er lavere enn myntens pålydende verdi.

Selv om man ikke lengre handler direkte i gull, fortsetter verdens sentralbanker å beholde en del av sine likvide reserver i form av gullbarrer. Privatpersoner kan også velge å investere i gull i form av barrer og mynter, da dette historisk sett er en trygg og stabil vare.

Privacy Policy