Gullbarrer

En gullbar er en kvantitet av raffinert gullmetall i enhver form som er laget av sertifisert gullbarprodusent. Større gullbarrer produseres ved å helle smeltet metall i spesialierte støpeformer. Mindre barrer kan lages ved å kutte av biter fra valsede gullark.

Gullbarrer fungerer som gullreserver hos sentralbanker og brukes som handelsvare blant gullforhandlere over hele verden. Kilobarren veier (som navnet tilsier) 1000 gram og er den mest brukte og lettest håndterbare gullbarren innen handel og investeringer. De fleste kilobarrer er flate eller formet som en murstein.

En god og tradisjonell måte å investere i gull er ved å kjøpe gullbarrer. Disse forretningene gjøres normalt hos spesialister, men enkelte land (som Canada, Argentina, Østerrike og Sveits) tillater kjøp og salg av gullbarrer direkte i de største bankene.

Ulike typer gullbarrer

Gullbarrer kommer tradisjonelt sett i to ulike former: i preget og støpt format. Formatene er oppkalt etter metoden som er brukt for å lage barren. Støpte gullbarrer laget ved at smeltet gull helles inn i en støpeform, hvor gullet stivner inn i den gitte formen. Denne prosessen fører ofte til misformede barrer med ujevn overflate. Selv om disse barrene er langt fra perfekte er de lett gjenkjennelige ettersom at hver bar er unik. Støpte barrer er også rimeligere i forhold til de pregede barrene, ettersom at de er lettere å produsere og krever mindre spesialhåndtering.

Pregede barrer er laget av tynne gullark som har blitt kuttet til den ønskede størrelsen og formen. Disse kjennetegnes av å ha en glatt og jevn overflate.

Standard vektmål

Den internasjonalt anerkjente standarden på gullbarrer som brukes i handel og investering, er den såkalte «Good Delivery»-barren, som veier 12.4 kg. Det konkrete gullinnholdet kan variere mellom 9.9 til 12.1 kg.

Det er verdt å merke seg at metaller i hard form aldri kan ha et gullinnhold på 100%, ettersom at gull i ren form er for mykt til å stivne. Derfor vil både gullbarrer og gullmynter alltid være en blanding, med minst 1% legering. 24 karat gullbarrer er derfor allment akseptert som metaller med 99.5% rent gull. Barrene må oppbevares i anerkjente og sikre gullhvelv for å anerkjennes som «Good Delivery». Slik bevares gullbarrens integritet og gjensalgsverdien maksimeres.

Verdens største gullbar er å finne på Toi Gullmuseum i Shizuoka, Japan. Barren veier 250 kg og måler 45.5 x 22.5 cm og har en tykkelse på 17 cm. Gullbarren ble produsert av det japanske selskapet Mitubishi Materials Corporation (et datterselskap av den kjente bilprodusenten med samme navn). Den ble stilt ut på museet i juli, 2005. Gullinnholdet i den store barren har en angitt verdi til 10.3 millioner amerikanske dollars eller rundt 88 millioner norske kroner.  

Sikkerhet

Gull er et metall med en betydelig høyere tetthet enn andre metaller, noe som gjør det vanskelig å forfalske gullbarrer. Likevel kreves det en rekke sikkerhetstiltak for å forhindre at en gullbar blir forfalsket eller stjålet.

Produsenter har utviklet en rekke forskjellige metoder for at hver enkel bar kan gjenkjennes. Den vanligste metoden er å merke barrene med et registrert serienummer og et dokument som sertifiserer hver bar. De fleste raffinerier forbeholder serienumrene til de største gullbarrene (som veier 250 gram eller mer), mens de minste, som heller ikke er verdt like mye, ikke får et serienummer.

Sammenligned med støpte barer, som ofte håndteres direkte, er pregede barer vanligvis forseglet i en beskyttende forpakning som forhindrer manipulering og tukling. Forpakningen beskytter også den pregede baren fra å bli skadet. En sikkerhetsfunksjon i form av et hologram som minner om pengeseddel-hologrammer, kan også brukes i forpakningen. Denne funksjonen kalles en kinegram, og er med på å bevise gullbarens autentisitet. Gullbarrer med en kinegram-funksjon kalles for kinebarrer.

Å investere i gullbarrer

Gullbarrer er et populært investeringsobjekt, og historisk sett er dette en investering som gir et stabil avkastning over tid. Likevel er ikke gull noe man bør investere i dersom en ønsker å bli ekstremt rik. Som alt her i livet er det ikke 100% risikofritt å investere i gull, og prisen på dette edle metallet varierer over tid. Gull har likevel en god inflasjonsbeskyttelse, og er mindre risikabelt enn å investere i for eksempel dotcom-aksjer og lignende usikre markeder.

Privacy Policy