Gullmynter

En gullmynt er en mynt som er fullstendig eller hovedsakelig laget av gull. Tradisjonelt sett har gullmynter vært sirkulasjonsmynter, en gruppe som inkluderer myntlignende armbånd og dinarer. I nyere tid er gullmynter hovedsakelig produsert som bullioner (en mynt som har verdi tilsvarende metallverdien) for investorer, eller som minnemynter for samlere.

Moderne gullmynter kan i teorien benyttes som betalingsmiddel, men det er ikke vanlig å benytte dem i dagligdagse finansielle transaksjoner, ettersom at metallverdien vanligvis er høyere enn nominell verdi. For eksempel er en American Gold Eagle sin pålydende verdi 50 amerikanske dollars men metallverdien i seg selv er verdt mer enn 1000 dollars.  

Fakta om gull og gullmynter

Gullbeholdningen en finner i sentralbanker består i hovedsak av gullbarrer, men også gullmynter. I enkelte tilfeller er det også mulig å bruke gullmynter som betalingsmiddel, men da bør visse kriterier oppfylles. Myntene må være innløsbare og forskjellen på kjøps- og salgspris må ikke være for stor.

Ettersom at gull har en relativt høy verdi i forhold til vekten er dette en vare som er enkel å transportere, sammenlignet med andre metaller (som for eksempel sølv). Gullmynter kan smeltes og lages på nytt i form av nye enheter eller gullbarrer, uten at metallverdien endres. Gull har en høyere tetthet enn de fleste andre metaller, noe som gjør at det vanskelig å forfalske. Dessuten er gull svært lite reaktivt, og derfor verken tæres eller korroderer det over tid.

Alt dette gjør gull til et ypperlig materiale til å lage mynter.

Minnemynter

Jubileums- eller minnemynter utgis ofte for å markere viktige nasjonale, historiske eller kulturelle hendelser. I Norge er det Norges Bank som utgir disse minnemyntene, og metallet som benyttes er enten sølv eller gull. Myntene preges ofte av utvalgte symboler, årstall og bilder som representerer hendelsen.

I likhet med alle andre norske mynter har norske jubileums- og minnemynter en gitt pålydende verdi og kan brukes som betalingsmiddel. Sirkulasjonsmynter med særpreg, derimot, er en helt vanlig mynt med pålydende verdi som tilsvarer de ordinære sirkuleringsmyntene. Den eneste forskjellen er at denne mynten har et ulikt preg på den ene eller begge sidene.

Bullionmynter

En bullion er en mynt hvor verdien tilsvarer metallverdien. Disse myntene er vanligvis laget i edle metaller som gull, sølv eller platina, og selges til metallverdien pluss 2-5% ekstra.

Verdiene til buillonmyntene svinger i samsvar med metallprisene, og mange velger derfor å investere i disse myntene. Bullionmynter er en attraktiv investering også fordi mynter er fritatt for merverdiavgift i de aller fleste land, noe gullbarrer ikke alltid er. Bullioner fungerer også som samleobjekter en får kjøpt hos en mynthandler for opptil tre ganger metallverdien.

Eksempler på bullioner er australske kookaburra, kanadiske maple leaf og sørafrikanske krugerrand.

Finhet

Finhet er en betegnelse som brukes for å beskrive innholdet av edelt metall i bruksgjenstander som smykker og mynter. Mynter lages vanligvis som en legering hvor flere metaller er blandet sammen for å gjøre mynten holdbar.

Finhet beskrives som «per mil» eller antall gull per 1000 deler mynt. For eksempel, en gullblokk som beskrives som 0.999 i finhetsgrad har 999/1000 rent gull og 1/1000 legering. Karatvekt (K eller kt) er også et system som brukes for å definere en metallgjenstands finhet. I dette systemet er en karat lik 1/24 dels rent gull i en legering. Karatsystemet brukes i liten grad i dag, ettersom at desimalsystemet foretrekkes for sin lettfattelighet.

Gullmynter når sjelden 1000 i finhetsgrad, da rent gull er svært mykt og dermed ikke passende for å lage mynter eller lignende. Derfor er gullmynter med en finhetsgrad på 0.999 eller mer kvalifisert som 24K. Denne tabellen forklarer betydning av finhetsgrad per karatvekt:

24 karat: 0.999 i finhetsgrad (eller høyere)

23 karat = .958 i finhetsgrad

22 karat = .917 i finhetsgrad

21 karat = .875 i finhetsgrad

20 karat = .833 i finhetsgrad

18 karat = .750 i finhetsgrad

16 karat = .667 i finhetsgrad

14 karat = .583 i finhetsgrad

10 karat = .417 i finhetsgrad

Ofte omtaler finhetsgraden som prosent i stedet for desimaltall. En gullmynt med en finhetsgrad på 0.900 består dermed av 90% rent gull.

Privacy Policy